fbpx

GDPR - Privatlivspolitik

Fotograf Jan Lennart Pedersen målsætning med privatlivspolitikken er at du har tillid til at vi behandler personoplysninger, vi modtager om dig, på en sikker måde.
Vi modtager personoplysninger om ”Elev nummer”, ”Elev Navn” og ”Adresse” i form af en fil som bliver tilsendt fra den aktuelle institution (Skole).

Nedenstående privatlivspolitik vedrører Elever i vores finanssystem.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger, er:

Jan Lennart Pedersen
Bytorvet 31
2620Albertslund

fotojan@fotojan.dk
Telefonnummer: 53 54 75 08
CVR-nummer: 27117767

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om Elever og forældre i finans system:Navn, adresse, postnr. og by, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, Klasse nummer.

Derudover behandler vi følgende personoplysninger om vores kunder:
Virksomhedsnavn, navne på kontaktpersoner, virksomhedsadresse, postnr. og by, mail, og virksomhedstelefonnrummer, bankoplysninger, købshistorik, og CVR nr.

Vi behandler ikke følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Vi kan indsamle information fra andre kilder end dig, det kan være:

  • Institution (Skole, Børnehave).
  • Tabulex
  • KMD

Vi bruger personoplysninger til følgende formål

Personoplysninger om Eleven til Fotografering og fakturering.
Personoplysninger om kunder bruger vi kun i forretnings- og markedsføringsøjemed.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 5år som er kravet ved regnskab.
Oplysninger i vores finanssystem gemmes normalt i 5 år hvorefter det kan slettes

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder

  • du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Dette skal gøres på Institutionen (Skole eller Børnehave)
  • du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi vil gøre den tilgængelig på www.fotojan.dk
Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.

CVR: 27117767